top of page

Verkooopsvoorwaarden

1. CONTACTGEGEVENS

Soroptimisten Oudenaarde-Vlaamse Ardennen

Drijfweg 6

9700 Oudenaarde

Belgie

BE0877810111

(hierna “de verkoper” genoemd)

2. ALGEMENE BEPALINGEN

De online webshop van Soroptimisten Oudenaarde-Vlaamse Ardennen, met operationele zetel, Baarstraat 24, 9700 Oudenaarde (België), verkoopt online producten zonder winstoogmerk, waarvan de opbrengst integraal aangewend wordt voor de sponsoring van haar goede doelen.

De internetgebruiker die een product van Soroptimisten Oudenaarde-Vlaamse Ardennen wenst te kopen wordt in deze Algemene Voorwaarden als “de klant” aangeduid.

3. AANBOD

Producten worden enkel geleverd in België.

De verkoper is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

4. BESTELLING

Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt de klant een bevestigingsmail met daarin de bevestiging van zijn bestelling en de totale kostprijs. 

5. PRIJS EN FACTUUR

Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW en administratieve kosten. Transportkosten worden aangerekend, tenzij anders vermeld. De klant gaat ermee akkoord dat de verkoper haar factuur in elektronische vorm overmaakt. 

6. BETALINGSMETHODES

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden met Visa, MasterCard, Maestro en Bancontact. De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop. In geval de bank van de klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. Voor de afhandeling van de online betaling werkt de verkoper samen met Stripe. Stripe is een betrouwbare partner in online en mobiel betalen en garandeert een maximale bescherming tegen mogelijke fraude.

7. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

Bij de bevestiging van de bestelling, kan de klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere).

Bestellingen worden geleverd tussen de 2 à 5 werkdagen na bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd met Bpost en aangeboden op werkdagen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus van het opgegeven adres waarmee de klant het pakket kan gaan afhalen in het dichtstbijzijnde postkantoor van Bpost en volgens de regels van Bpost.

8. HERROEPINGSRECHT EN RETOURMODALITEITEN

De klant heeft het recht om, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het product, de verkoper  op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. De geleverde producten dienen hierbij in perfecte staat, in oorspronkelijke verpakking en vergezeld van de leverbon teruggestuurd te worden binnen de 14 dagen.

De retour valt ten laste van de klant en moet verstuurd worden naar het volgend adres: 

Stéphanie Tuytens
Baarstraat 24

9700 Oudenaarde
België

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour.

9. OVERMACHT

De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de levering wegens overmacht door problemen bij transportfirma’s,  stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen. 

10. KLANTENDIENST

De klantendienst van de verkoper is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478 522 911 of via e-mail op hello@fbyfabulous.be

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVINGEN

In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

12. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De volledige website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, illustraties en software is eigendom Soroptimisten Oudenaarde-Vlaamse Ardennen.

13. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.

bottom of page